Algemene Voorwaarden VU Teylingen

DOELSTELLINGEN VOLKSUNIVERSITEIT

Het doel van de Volksuniversiteit is om bij te dragen aan de vorming en ontwikkeling van voornamelijk volwassenen in de plaatselijke samenleving. De Volksuniversiteit tracht dit te bereiken door een gevarieerd aanbod van sociaal-culturele en educatieve voorzieningen te bieden dat alle bevolkingsgroepen gelijke kansen geeft. De Volksuniversiteit is een organisatie van vrijwilligers zonder winstoogmerk.

INSCHRIJVING

Direct na het verschijnen van het nieuwe jaarprogramma kunt u inschrijven via de website www.vu-teylingen.nl of het aanmeldingsformulier naar de penningmeester of de cursusbegeleider sturen.

Ook wanneer u al meerdere seizoenen een cursus gevolgd hebt, dient u zich voor het nieuwe cursusjaar opnieuw aan te melden. Dit kan uitsluitend via het aanmeldingsformulier.

BEVESTIGING VAN DEELNAME

U ontvangt uiterlijk 7 dagen voor de aanvang van de cursus een deelnamebewijs waarin de aanvangsdatum en plaats vermeld zijn. Als u samen met iemand in één groep geplaatst wilt worden, gelieve u dit aan te geven op het aanmeldingsformulier.

Voor al onze cursussen en workshops geldt een minimum aantal deelnemers. Wanneer een cursus niet doorgaat krijgt u uiterlijk 7 dagen voor de oorspronkelijk geplande datum telefonisch bericht.

WACHTLIJST

Indien er voor een cursus meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, kunt u op een wachtlijst worden gezet. Indien bij aanvang een plaats is vrijgekomen, dan krijgt u alsnog bericht dat u kunt deelnemen. Bij voldoende belangstelling probeert de Volksuniversiteit Teylingen extra cursussen of workshops te organiseren.

Ieder jaar start de inschrijfprocedure opnieuw. Wachtlijsten gaan dus niet automatisch door naar het volgende cursusjaar.

BETALING

Door inschrijving met het aanmeldingsformulier machtigt u de VU-Teylingen het verschuldigde cursusgeld bij aanvang van de cursus automatisch van uw rekening te laten afschrijven.

Het is ook mogelijk om via Ideal te betalen. In dat geval wordt het cursusbedrag bij inschrijving van uw rekening afgeschreven. Mocht later de cursus onverhoopt niet doorgaan, dan kan het bedrag voor een andere cursus gebruikt worden of het wordt op uw rekening teruggestort.

ANNULERING

Annulering is alleen mogelijk bij de verantwoordelijke cursusbegeleider en is slechts kosteloos tot 10 dagen voor aanvang van de cursus of workshop. Bij annulering vanaf 10 dagen voor aanvang van de cursus of workshop worden annuleringskosten ad € 25.- en materiaalkosten in rekening gebracht. Als de cursus eenmaal is begonnen, is het volledige cursusgeld verschuldigd.

In bijzondere gevallen (bijv. ziekenhuisopname, verhuizing) is gedeeltelijke terugbetaling mogelijk in de vorm van een tegoedbon. Dit wordt beoordeeld door het bestuur na ontvangst van een schriftelijk verzoek.

AFWEZIGHEID DOCENT

Als een les niet kan doorgaan door verhindering van de docent ontvangt u zo snel mogelijk bericht. Bij uitval van een of meerdere lessen zal in overleg met de cursisten en de cursusbegeleider een inhaal les worden afgesproken. Bij langdurige afwezigheid van de docent zal getracht worden deze te vervangen. Indien dit niet lukt, zullen de niet gegeven lessen worden terugbetaald.

UW MENING

Ons streven is tevreden cursisten te hebben en te houden. Mocht u echter, om welke reden dan ook, behoefte hebben uw mening over bijvoorbeeld een cursus of een docent te laten weten, dan kunt u natuurlijk altijd een briefje schrijven of een mailtje sturen naar de cursusbegeleider of het bestuur. Wij ontvangen uw reactie graag.

AANSPRAKELIJKHEID

De Volksuniversiteit Teylingen is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen; evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door haar georganiseerde cursussen en andere activiteiten.

CURSISTENEXPOSITIE

Aan het eind van elk seizoen wordt werk van de cursisten tentoongesteld. De expositie is gratis en vrij toegankelijk voor alle bezoekers. De data van de cursistenexpositie zullen via de website en de plaatselijke weekbladen bekend gemaakt worden.