INSCHRIJVING
 Inschrijven gebeurt bij voorkeur via onze website www.vu-teylingen.nl. U kunt ook inschrijven door het aanmeldingsformulier uit de brochure in te sturen naar de coördinator. Inschrijven is slechts mogelijk voor de gehele cursus. Ook wanneer u al meerdere seizoenen een cursus gevolgd hebt, dient u zich voor dit cursusjaar opnieuw aan te melden.

BEVESTIGING VAN DEELNAME
U ontvangt uiterlijk 7 dagen voor de aanvang van de cursus een bevestiging van deelname waarin de aanvangsdatum en plaats vermeld zijn. Als u samen met iemand in één groep geplaats wilt worden, gelieve u dat aan te geven op het aanmeldinsformulier. Voor al onze cursussen en workshops geldt een minimum aantal deelnemers. Wanneer een cursus niet doorgaat krijgt u uiterlijk 7 dagen voor de geplande startdatum telefonisch bericht.

WACHTLIJST
Indien er voor een cursus meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, kunt u op een wachtlijst worden gezet. Indien bij aanvang een plaats is vrijgekomen, dan krijgt u alsnog bericht dat u kunt deelnemen. Bij voldoende belangstelling probeert de Volksuniversiteit Teylingen extra cursussen of workshops te organiseren.

BETALING
Door inschrijving met het aanmeldingsformulier machtigt u de VU-Teylingen het verschuldigde cursusbedrag bij aanvang van de cursus automatisch van uw rekening af te schrijven.

ANNULERING
Annulering door de cursist is alleen mogelijk bij de verantwoordelijke cursuscoördinator en is slechts kosteloos tot 10 dagen voor aanvang van de cursus of workshop. Bij annulering vanaf 10 dagen voor aanvang van de cursus of workshop worden annuleringskosten ad € 25,- en materiaalkosten in rekening gebracht. Als de cursus eenmaal is begonnen, is het volledige cursusgeld verschuldigd. In bijzondere gevallen (bijv. ziekenhuisoponame, verhuizing buiten de regio) is gedeeltelijke terugbetaling mogelijk in de vorm van een tegoedbon. Dit wordt beoordeeld door het bestuur na ontvangst van een schriftelijk verzoek.

AFWEZIGHEID DOCENT
Als een les niet kan doorgaan door verhindering van een docent ontavangt u zo snel mogelijk bericht. Bij uitval van een of meerdere lessen zal in overleg met de cursisten en de coördinator een inhaalles worden afgesproken. Bij langdurige afwezigheid van de docent zal getracht worden deze te vervangen. Indien dit niet lukt, zullen de niet gegeven lessen worden terugbetaald.

UW MENING
Ons  streven is tevreden cursisten te hebben en te houden. Mocht u echter, om welke reden dan ook, behoefte hebben uw mening over bijvoorbeeld een cursus of docent te laten weten, dan kunt u natuurlijk altijd een brieje schrijven of een mailtje sturen naar de cursuscoördinator of het bestuur. Wij ontvangen uw reactie graag.

BROCHURE
Onze brochure is verkrijgbaar bij:
-het gemeentehuis van Sassenheim en Voorhout.
-De bibliotheken van Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Sassenheim, Voorhout en Warmond.
Tevens is ons uitgebreide programma te vinden op onze website: www.vu-teylingen.nl

AANSPRAKELIJKHEID
De Volksuniversiteit Teylingen is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen; evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door haar georganiseerde cursussen en andere activiteiten.