KLACHTENREGELING

We doen ons best om alle activiteiten goed te laten verlopen en toch gaat er af en toe iets mis. Een klacht hebben is niet prettig maar kan een aansporing zijn om zaken te verbeteren. Mocht u een klacht hebben over een activiteit van de Volksuniversiteit, neem dan contact op met ons. Vergeet daarbij niet duidelijk te vermelden over welke activiteit, op welke dag en op welk tijdstip uw opmerking gaat. Laat alstublieft ook uw telefoonnummer achter, dan kunnen we, makkelijk contact met u opnemen.
Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld.


Klachten moeten schriftelijk worden ingediend en gericht aan het bestuur van de Volksuniversiteit Teylingen. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.
In geval u moeite heeft met de wijze van lesgeven van een docent verzoeken wij u eerst met de betrokken docent te overleggen.

Een klacht  wordt binnen een periode van 1 maand (vakanties niet meegerekend) behandeld en schriftelijk afgedaan. In het kader van dit beroep kan het bestuur besluiten tot een nader gesprek met betrokkenen.