Bestellijst

Geen bestellingen

Oproep bestuurslid

maandag, 8 november, 2021

De Volksuniversiteit Teylingen is een organisatie van vrijwilligers zonder winstoogmerk. Wij verzorgen al sinds 1972 cursussen voor de bewoners van Teylingen en omgeving. Ons doel is bij te dragen aan de vorming en ontwikkeling van jong en oud in de plaatselijke samenleving. Dit doen wij door een gevarieerd aanbod van sociaal-culturele en educatieve cursussen, workshops en lezingen.  

Wij zijn op zoek naar een nieuw BESTUURSLID

De taken waarvoor dit bestuurslid verantwoordelijk is, zijn:

 

 

  • 1 x per maand bijwonen van de bestuursvergadering en daarin een bijdrage leveren 

  • Lokalen reserveren t.b.v. cursussen

  • Lokalenrooster maken t.b.v. cursussen

  • 1 x per 2 maanden het coördinatorenoverleg voorzitten.
    (Er zijn 4 coördinatoren die verantwoordelijk zijn voor de praktische organisatie van de cursussen en zij stemmen de zaken onderling af, zodat bij alle cursussen dezelfde uitgangspunten gehanteerd worden)

  • Advertenties opstellen en aan de pers aanbieden

  • Ad hoc activiteiten uitvoeren

Bij de start en aan het eind van het cursusseizoen is de belasting groter dan gedurende de rest van het jaar, maar gemiddeld genomen is het tijdsbeslag 1 à 2 dagen per maand.

Heeft u interesse in deze vrijwilligersfunctie, neem dan contact op met:

voorzitter@vu-teylingen.nl