Bestellijst

Geen bestellingen

PROTOCOL IN VERBAND MET CORONA

donderdag, 20 augustus, 2020

Wij vragen uw aandacht voor de volgende afspraken die wij met elkaar maken, om voor iedereen zo veilig mogelijk de lessen te kunnen volgen: 


Gezondheidscheck: Twee dagen voor aanvang van uw activiteit ontvangt u van uw cursuscoördinator een online vragenlijst. Vul deze gaarne naar waarheid en zo snel mogelijk in. De vragen kunt u op de website van het RIVM alvast lezen. https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck-contactberoepen-0. Wanneer u de online vragenlijst niet heeft beantwoord, dan kunnen we u de toegang tot onze activiteiten niet verlenen.
KlachtenHeeft u verkoudheidsklachten? Of heeft u óf iemand in uw huishouden koorts? Kom dan niet naar de Volksuniversiteit.
De docentUw docent blijft ook op 1,5 meter afstand. Wanneer de docent verkoudheidsklachten heeft óf iemand in zijn/haar huishouden koorts heeft, dan gaat de les niet door. U wordt hiervan per email op de hoogte gesteld.
Voor aanvang: Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang naar binnen. Iedere cursist blijft zowel in de gang als in het lokaal op 1,5 meter afstand van elkaar. Uitzondering hierop zijn mensen die in hetzelfde huishouden wonen.
Tijdens de les: Iedere cursist blijft zowel in de gang als in het lokaal op 1,5 meter afstand van elkaar. Uitzondering hierop zijn mensen die in hetzelfde huishouden wonen.
Na afloop: Blijf niet langer aanwezig dan nodig is. Neem eventuele afval na afloop met u mee naar huis. 
Desinfectie: Desinfectans is op de cursuslokatie aanwezig. Bij binnenkomst kunt u uw handen desinfecteren. Uw eigen tafel kunt u reinigen en desinfecteren met de daarvoor beschikbaar gestelde materialen.
Op externe locatie: Wacht op elkaar en geef elkaar de ruimte. Volg de aanwijzingen van de docent en het personeel op locatie over looproutes, ingang, uitgang e.d.
GroepsgrootteDe overheid schrijft een maximale groepsgrootte voor van 30 mensen, inclusief docent. In verband met de 1,5 meter afstandsregel wordt die groepsgrootte echter zelden/nooit gehaald.