Bestellijst

Geen bestellingen

Update coronabeleid

maandag, 29 november, 2021
Corona update VU Teylingen

Teylingen, 29 november 2021

Helaas is het voor de Volksuniversiteiten niet toegestaan om tussen 17.00 en 05.00 uur lessen te verzorgen.

Voor de lessen die overdag gegeven worden, gelden onderstaande maatregelen:

Wij volgen de Coronaregels zoals die door de Rijksoverheid zijn vastgesteld voor het onderwijs en de sport.
Om het onderwijs voor iedereen veilig te houden heeft de Volksuniversiteit gekozen om het maximum aantal cursisten per lokaal, in vergelijking met eerdere jaren, te beperken. Zodat de 1,5 meter afstand gewaarborgd kan worden;

1. Als u klachten heeft dan blijft u thuis en laat u zich testen bij de GGD.
    Een zelftest mag niet gebruikt worden wanneer u klachten heeft;
2. Iedereen is in principe welkom; er vindt geen QR-code controle plaats met
    uitzondering van de yoga-cursussen;
3. Een mondkapje is verplicht buiten de lokalen
4. In het lokaal wordt er zo min mogelijk gelopen, dit om de afstand onderling te
    kunnen waarborgen.

Om de 1,5 meter nog beter te waarborgen worden bovenstaande regels uitgebreid met:

  • Er wordt op de locaties van de VU Teylingen geen koffie of thee geschonken;
  • Docenten en cursisten die niet immuun (niet gevaccineerd of genezen) zijn, doen 1 x per 2 weken een preventieve zelftest op eigen kosten;
  • Tijdens de lessen zorgt de docent ervoor dat er ALTIJD een raam in het lokaal zodanig open staat, dat er voldoende ventilatie is. Wellicht ten overvloede mogen wij de docenten erop wijzen om de ramen weer te sluiten als men het pand verlaat.

Voor de Yogacursussen gelden afwijkende regels. Iedere cursist dient voor aanvang van iedere les een QR-code te laten zien. Cursisten die geen QR-code kunnen laten zien, worden niet toegelaten tot de les.

 

Het bestuur van de Volksuniversiteit Teylingen.