Image
Logo 2022

Beste docent, vrijwilliger en belangstellende cursist,

Mede dankzij jullie inzet is het ook dit jaar weer gelukt om een aantrekkelijk cursusprogramma aan te bieden. Het nieuwe cursusseizoen is onlangs van start gegaan.

Daarmee is het ook tijd om weer onze Jaarvergadering te houden. Een moment om met elkaar bij te praten en ervaringen uit te wisselen. Het bestuur nodigt je daarom van harte uit voor de Jaarvergadering op

Vrijdag 27 oktober, aanvang 16.00 uur

Locatie: ’t Onderdak, lokaal 10, J.P. Gouverneurlaan, Sassenheim 

Op de agenda staan in elk geval de volgende onderwerpen:

1.       Wisselingen, afscheid van oude bestuursleden en coördinatoren, introductie van nieuwe bestuursleden

2.       Cursusprogramma en deelnemers

3.       Financiële situatie, toelichting door de penningmeester

4.       Communicatie en informatie (o.a. website, nieuwsbrief)

5.       Werving vrijwilligers, m.n. voorzitter en cursusbegeleiders

6.       Wat verder ter tafel komt

Naast deze onderwerpen is er dus nog voldoende ruimte om andere onderwerpen te bespreken.

We sluiten de Jaarvergadering af met een hapje en drankje, waarmee we rond 17.30 uur de middag besluiten. We hopen op een grote opkomst!!

Namens het bestuur van de Volksuniversiteit Teylingen,

Robert Borsje

secretaris